-5° Hafif kar yağışlı
  • EURO
  • DOLAR

MAHKEME ÖZLÜCE HES’TE ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ KARARI VERDİ

Güncel - 31 Aralık 2019 09:28 A A

ÖZLÜCE HES Projesine onay verilen ÇED kararına köylülerin açtığı davada İdari Mahkeme, köylüleri haklı buldu ve itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı aldı.

 ‘ATA TOPRAKLARINA SAHİP ÇIKTILAR’

Mahkeme kararı, Özlüce deresine HES yapılması projesine “Ata toprağına sahip çıkıyoruz” şiarı ile başından beri takip eden karşı duran, İstanbul’da ve birçok yerde toplantılar yapan  “HES’inize Karşı Hepimiz Platformu” tarafından sevinçle karşılandı. Platform sözcülerinden Ramazan Kabadayı WhatsApp’tan paydaşlarına kararı şöyle duyurdu; “Platform olarak açtığımız dava da mahkeme yürütmeyi durdurmuştur. Gözümüz aydın, bize destek olan herkesten Allah razı olsun.”

‘ÇED’İN OLUMLU KARARINA KÖYLÜLER BİR ARAYA GELEREK KARARA İTİRAZ ETTİLER’

İnebolu’ya bağlı Alaca, Kayaelması, Çaydüzü, Güneşli köyleri ile Küre’ye bağlı Topçu, Beşören, Güllüce köyleri sınırları içerisinde Küre (Zarbana) Çayı üzerinde Ceykar Elektrik Üretim A.Ş tarafından yapımı planlanan Kaya Regülatörü ve HES Projesi’ne hazırlanan ÇED dosyasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Olumlu kararı vermesinin ardından köylüler bir araya gelerek karara itiraz ettiler. Bunun üzerine Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi ara karar vererek proje alanında keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkemece re’sen seçilen jeoloji, ziraat, harita, kadastro, inşaat, çevre, orman yüksek, biyologlimnoloji-hidrolik mühendisleri, orman botaniği-bitki sistematiği, şehir ve bölge plancılarından oluşan keşif ve bilirkişi ekiplerinin katılımıyla proje alanında inceleme yaptırdı.

‘NESLİ TEHDİT ALTINDA OLAN KIRMIZI BENEKLİ BALIKLAR BULUNUYOR’Bilirkişi heyeti sonuç raporuna göre, Özlüce HES için olumlu rapor verilen ÇED dosyasında birçok eksiklik, yanlışlık ve hata olduğu, proje alanında kesilecek ağaçların mutlak koruma veya risk altındaki türlerden olduğu, 10 iki yaşamlı, 20 sürüngen, 104 kuş türü 49 memeli ve kırmızı benekli alabalık ile 10 balık türü olmak üzere toplam 193 omurgalı türü yaşadığından, doğal ve yaban hayatın eko sistemi üzerinde geri dönülmeyecek olumsuz etkiler doğurabileceği gibi bu durumun BERN Sözleşmesine aykırı olduğu, göl alanında oluşacak buharlaşma ve can suyunun belirlenmediği, en kritik dere en kesit olup-olmadığı hususunun belirsiz olduğu, Koru Alanı olarak Doğal ve Özgün Karakter gösteren Kayın Gürgen, Karaçam ve meşe ağaç türlerinden oluştuğu, kesilecek ağaç miktarının yaklaşık bin 208 adet olacağı, BERN sözleşmesi gerekse IUCN ölçütlerine göre yüksek ve zengin biyo çeşitliliğe sahip ağaçlardan olduğu,  yaban hayatı ve orman meşcere eko sistemi üzerinde geri dönülmeyecek olumsuz etkiler doğurabileceği, ekosistem bütünlüğü süreliliği bakımında uygun olmayacağı, HES Projesi alanı ve yakın çevresinde mutlak  koruma altında veya kırmızı listede kritik düzeyde tehlike altında bulunan kırmızı benekli alabalık türünün bulunduğu, çevresel değerlerin tahribi ve ekolojik dengenin bozulması bakımından olumsuz etkiler oluşabileceği, Kaya HES Projesi CED Raporu içerisinde yeterli bilgilere yer verilmediği, Kaya HES Projesi yapımının yaban hayatına önemli ölçüde olumsuz etkileri olabileceği, çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerin önlemlerinin alınması bakımından yeterli gerekli değerlendirmeler yapılmadığı eksik işlem tesis edildiği raporu tutuldu.

 “İTİRAZ YOLU KAPALI OLMAK ÜZERE…”

Bunun üzerine Bilirkişi raporunu inceleyen Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi şu kararı aldı; “Hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde HES projesinin çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin telafisinin mümkün olmayacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı Yasa’nın 20/A-1(e) maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” (Muhammed KÖMEÇOĞLU)

 

Bu haber 672 kez okundu.
Güncel - 09:28 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.